Vi översätter regelbundet åt många stora organisationer och företag inom vitt skilda områden. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är begreppet kultur - i vid bemärkelse.

Materialet kan röra sig om allt från kommersiella hemsidor, nyhetsartiklar, medlemsvård, genusforskning och reklam, till museikataloger och konstföredrag, faktaböcker, rapporter, audioguider och annat.

Vi är specialister på "mjuka" kulturrelaterade områden som konst, konsthistoria, konstteori, fotografi, arkitektur, design, reklam, historia, allmän politik, livsmedels- och jordbrukspolitik, fack och arbetarrörelse, genusvetenskap, teater och skönlitteratur.

Vi har även översatt svensk poesi och barnböcker till engelska och är verksamma som dramatiköversättare åt båda hållen. Och vi tillhör de ledande översättarna mellan svenska-engelska-svenska på konstområdet.